SAZNAJ ŠTA ČINI TVOJE TELO!

In Body 770 – profesionalna analiza telesnog sastava

ŠTA JE INBODY?

In Body 770 je premijum model bioimpedance koja meri telesnu kompoziciju, tj od čega je telo sačinjeno. Rezultati merenja imaju bitnu ulogu u planiranju ishrane, trenažne aktivnosti, dijagnostici brojnih stanja i oboljenja. 

PARAMETRI KOJI SE MERE

  Težina (kg)
  Mišići  (kg)
  Masno tkivo  (kg)
  Telesne tečnosti  (kg)
  Nemasno tkivo  (kg)
  Indeks telesne mase BMI
  Procenat masti u telu (%)
  Odnos obima struka i bokova WHR 
  Bazalni metabolizam BMR  (kcal) 
  Tečnost unutar ćelija  (L) 
 Van ćelijska tečnost  (L)
  Telesne ćelija BCM  (kg)
  Proteini  (kg)
  Minerali u kostima BMC  (kg)
  Minerala van kostiju  (kg)

  Viseralne masti ( cm²)
  AC Obim ruke ( cm)
  AMC Obim mišića ruke (cm)
  Kontrola masti 
  Kontrola mišića 
 Kontrola težine 
 Ciljna težina ( kg)
  Segmentna analiza masti (kg)
  Segmentna analiza mišića (kg)
  Ukupan i segmentni nivo vode u telu (ECW/TBW)
  Segmentna analiza edema
  Edem
  Impedansa za svaki segment i frekvenciju

Kako se sprovodi merenje?

Samo merenje traje manje od jednog minuta i sprovodi se u fizikalnoj ambulanti našeg centra. Poželjno je na merenje doći u kupaćem kostimu ili šorcu i majici. Nakon merenja dobijate štampani izveštaj i stručnu interpretaciju rezultata. Poželjno je raditi testiranja na 3-4 nedelje u istim uslovia pripreme.

KONTRAINDIKACIJE ZA MERENJE SU TRUDNOĆA I UGRAĐEN PACEMAKER!

USLOVI KOJI SE MORAJU ISPOŠTOVATI PRE MERENJA

  Poslednji obrok min 3h pre merenja
  Bez fizičke aktivnosti min 6h pre merenja 
  Osoba mora biti u pokretu min 30 min pre merenja
  Bez unosa tečnosti 45 min pre merenja
  Ukloniti metal pre merenja

 Bez alkohola min 24h pre merenja
  Bez kofeina min 24h pre merenja
  Bez korišćenja bazena ili saune pre merenja
  Bez aplikacije losiona i krema pre merenja
 Odlazak u toalet pre merenja
 Pojačana hidratacija dan pre merenja

Interpretacija rezultata

Body composition analysis. Analiza telesne kompozicije kroz parametre: tečnost, proteini, minerali i masno tkivo.

Muscle – fat analysis. Analiza odnosa ukupne težine, kao masa skeletnih mišića i masnog tkiva. 

Obesity analysis. Analiza gojaznosti poređenjem parametara body mass index i procenta telesnih masti.

Segmental lean analysis. Segmentna analiza nemasnog (gde je najveći procenat mišićno tkivo) tkiva, kao i segmentna analiza odnosa vanćelijske i ukupne tečnosti.

ECW Ratio analysis.  Odnos vanćelijske tečnosti i ukupne tečnosti. Ovaj odnos detektuje dizbalans koji može biti uzrokovan lošom ishranom kao i pojedinim patološkim stanjima.

Body composition history. Grafikon svih prethodnih merenja.

Inbody score.  Ukupan skor objedinjen u jednom rezultatu. Profesionalni sportisti teže rezulatima +95 bodova.

Visceral fat area. Visceralne (unutrašnje) masti su veoma bitne za normalno funkcionisanje organizma, ali prekomerno taloženje može biti uzrok brojnih zdravstvenih problema poput gojaznosti, dijabetesa, povišenog krvnog pritiska.

Weight control.  Inbody pruža mogućnost kontrole težine regulacijom odnosa mase mišićnog i masnog tkiva.

Body balance evaluation. Balans tela prikazan kroz tri parametra: balans leva-desna strana gornje i donje polovine tela, kao i međusobni balans gornje i donje polovine tela.

Segmental fat analysis.  Segmentna analiza masnog tkiva.

Research parameters – body phase angle. Dodatni parametri koji se mogu menjati prema potrebama istraživanja. Telesni fazni ugao predstavlja jedan od faktora opšteg zdravlja. Fazni ugao prikazuje energetski status ćelije i sposobnost ćelijske mebrane da primi ili preda energiju. Ovaj parametar se koristi u brojnim klinikama za praćenja opšteg stanja organizma kao i procesa lečenja i delotvornosti terapija.

Zakaži merenje