shockwave

terapija i tretmani

Terapija udarnim talasima je savremena neinvazivna metoda i predstavlja najnovije dostignuće u terapiji bola, kao i u pojedinim kozmetičkim procedurama prvenstveno anticelulit tretmanima. 

SHOCKWAVE TERAPIJA

Najčešća pitanja i odgovori

Shockwave predstavlja terapiju udarnim akustičnim talasima visoke energije. Medicinski efekti tretirane regije su sveobuhvatna ubrzana regeneracija tkiva i stimulacija ćelijskog rasta, ublažavanje bola i poboljšanje pokretljivosti, kao i razlaganje kalcifikata. 

 • Aplikacijom šokvejv terapije dolazi do kreiranja kapilarnih mikroruptura u tretiranim mekim tkivima (mišićima, tetivama i ligamentima). Upravo te mikrorupture dovode do značajnog poboljšanja faktora rasta i regeneracije. Kao rezultat dolazi do remodelovanja postojeći i kreiranja novih krvnih sudova, čime se značajno poboljšava ishrana tkiva.
 • Triger tačke (okidači mišićnofascijalnog bola) su povezani sa bolom u vratu, leđima, ramenima, lopaticama, pa čak i sa glavoboljama i bolom i osećaju slabosti u rukama. Ukratko triger tačke se javljaju usled disfunkcionalnosti mišićnih ćelija čime dolazi do nakupljanja “otpadnog materijala” metabolizma i do redukcije krvotoka. Vremenom se ovaj začarani krug samo pogoršava i širi, što mi registrujemo kao “napetost” i osećaj ukočenosti. Šok vejv talasi dovode do poboljšanja mikrocirkulacije čime efikasno rešavaju problem triger tačaka.
 • Produkcija kolagena je od velikog značaja u celokupnom procesu regeneracije mišićno-tetivnog i ligamentarnog tkiva. Šokvejv terapija ubrzava prokolagensku sintezu i dovodi do remodelovanja vlakana kolagena i kreiranja novih. Ovaj efekat ima veliki značaj i primenu u estetskoj medicini.
 • Hronična faza zapaljenskog procesa se najčešće javlja kao odgovor na nekompletan proces lečenja u akutnoj i subakutnoj fazi. Ona prouzrokuje promene na tkivu i dovodi do hroničnog bola. Terapija akustičnim talasima dovodi do regeneracije tkiva i značajne redukcije bola.
 • Kalcifikat se najčešće javlja kao posledica mikroruptura tkiva. Taloženje soli kalcijuma može dovesti do ograničenja pokretljivosti i bolnih stanja. Šokvejv je terapija izbora kada je neophodno razložiti kalcifikat. Terapija dovodi do biohemijskog procesa razmekšanja i dekalcifikacije, gde se nakon toga čestice otklanjaju limfnim sistemom.
 • Ublažavanje bola disperzijom “Supstance P”. Supstanca P je neurotransmiter koji ima ulogu medijatora impulsa bola kroz C-vlakna. Šokvejv terapija dovodi do smanjenja koncentracije Supstance P čime se smanjuje osećaj bola.

Shockwave je multidisciplinarni oblik terapije koji se može koristiti u ortopediji, fizijatriji, sportskoj medicini, estetici, urologiji, čak i u veterini. 

 • PETNI TRN. Šokvejv terapijom dolazi do razlaganja kalcifikata koji se kasnije resobuje putem limfnog sistema. Takođe, redukcijom koncentracije supstance P, dolazi do značajnog smanjenja bola, već nakon nekoliko terapija
 • PLANTARNI FASCIITIS. Hronična upala plantarne fascije često se javlja uporedo sa petnim trnom. Šokvejv terapijom stimuliše se proces regeneracije, vaskularizacije i remodelovanja samog ligamenta. 
 • MIŠIĆNI BOL I NAPETOST. Terapijom dolazi do poboljšanja cirkulacije i smanjenja bola
 • TRIGER TAČKE. Šokvejv terapijom dolazi do oslobađanja triger tačaka i poboljšanja lokalne cirkulacije i metabolizma
 • HRONIČNE TENDINOPATIJE. Šokvejv terapija rešava oba problema kod hroničnih tendinopatija: bol i oštećenje tkiva
 • KALCIFIKATI. Šokvejv dovodi do razlačanja kalcifikata koji se potom eliminišu limfnim sistemom
 • SKAKAČKO KOLENO. Zapaljenski proces patelarne tetive praćen bolom, osetljivošću i funkcionalnim defititom. Šokvejv terapija nudi prosto i efikasno rešenje. Pacijent oseća poboljšanje već nakon par tretmana
 • BOL U RAMENU
 • BOL U LAKTU – Epikondilitisi
 • BOL U KUKU

Šokvejv terapija pripada neinvazivnom obliku lečenja. Sama trerapija traje kratko 5-15 minuta. Većina pacijenata opisuje bol tokom terapije kao neznatan i podnošljiv. Naše iskustvo je pokazalo da već nakon prve terapije više od 90% pacijenata nema problem jakog bola. Nakon terapije dolazi do momentalnog olakšanja, smanjenja bola i povećanja pokretljivosti.

Prvo moramo da naglasimo da u fizikalnoj medicini ne postoji aparati ili oblik terapije koji je svemoguć ili univerzalan za sve probleme ili sve pacijente. Mnogobrojni faktori kod istog problema (na pr. petnog trna) utiču na efikasnost terapije.

Kod problema petnog trna, plantarnog fasciitisa, kalcifikata, hroničnog tendinitisa itd, šokvejv predstavlja NAJEFIKASNIJI NEINVAZIVNI OBLIK TERAPIJE dostupan na tržištu. To znači da kod velikog procenta pacijenata (više od 90%) terapija akustičnim talasima će rešiti problem. Međutim, sam oblik i broj terapija, kao i potrebno vreme, su individualni kod svakog pacijenta.

Primera radi, naše iskustvo kod problema petnog trna i plantarnog fascitisa je pokazalo sledeće rezultate: minimalni broj potrebnih terapija je 4-6 za postizanje vidljivijih rezultata; kod najvećeg broja pacijenata problem je rešen nakon 2 serije tretmana; kod određenog procenta pacijenata koji su imali dijagnozu petnog trna i plantarnog fasciitisa problem je bio rešen nakon tri meseca periodičnih terapija 3-4 kraće serije tretmana.

Bitno je naglasiti da šokvejv terapije imaju kumulativan i prolongiran efekat, tako da se pravi rezultati mogu očekivati čak i mesec dana nakon poslednjeg tretmana.

Šokvejv terapije se rade na svakih 3-10 dana. Studije su pokazale da se šokvejv terapije u određenim slučajevima mogu raditi i na svaka 24h, međutim mi preporučujemo da minimalna pauza bude 72h.

Za najveći broj problema optimalan broj tretmana je 4-6, pa ukoliko je potrebno serija se može ponoviti nakon mesec dana.

Preporuka je da se pacijent ne bavi fizičkim aktivnostima (naročito tretirane regije) u periodu 48h nakon tretmana.

Neželjena dejstva šokvejv terapije su praktično svedena na minimum. 
Kod malog procenta pacijenata može se javiti neprijatan bol tokom terapije, koji je uglavnom tokom svake naredne terapije značajno manji. Kod tretiranja pojedinih regija mogu se javiti manje masnice koje prolaze kroz par dana.

PETNI TRN

Petni trn (spina calcanei) često se javlja uporedo sa upalom plantarne fascije (plantarni fasciitis). Kliničku sliku karakteriše oštar bol u regiji petne kosti sa donje strane, koji se pojačava pri dugotrajnom stajanju i šetnji.

TENISKI i GOLFERSKI LAKAT

Bol sa spoljašnje i/ili unutrašnje strane lakta (epycondilitis), javlja se najšeće kao posledica prenaprezanja. Kliničku sliku karakteriše bol na gore pomenutim mestima, praćen ograničenjem pokreta i slabošću.

TENDINITIS AHILOVE TETIVE

Upala Ahilove tetive praćena bolom naročito tokom kretanja. Kod hroničnih oblika može doći do oštećenja i zadebljanja tetive.

SKAKAČKO KOLENO

Upalni proces distalne tetive kvadricepsa (tendinitis patelae) je najčešća povreda kolena. Nasteje usle prenaprezanja i karakteriše se bolom u gornjem i/ili donjem delu regije oko čašice.

KALCIFIKATI

Kalcifikati se javljaju kao reakcija organizma na povredu mekih tkiva. Najčešće se javljaju u regiji ramena, lakta, kolena, stopala. Shockwave sa visokim stepenom učinkovitosti razlaže kalcifikate.

TRIGER TAČKE

Bolne tačke na mišićima, praćene spazmom (ukočenošću) tih mišiča.

“ Shockwave - ubica celulita ! ”

Šokvejv tretmanima tretiraju se dva najveća uzročnika celulita kod žena: fibroza vezivnog tkiva oko koje se gomilaju masne naslage i protruzija masnoće u donje slojeve dermisa. Anticelulit tretmane rade naši sertifikovani terapeuti prema posebnim programima, prilagođenim samom tipu celulita.
H2O MED SPA CENTAR

Rezultati - H2O Med spa centar

Naše iskustvo je pokazalo da se individualnim pristupom svakom klijentu i odgovarajućom kombinacijom tretmana sa shockwave (šokvejv) terapijom dobijaju najbolji rezultati za adekvatan vremenski period.