Fizikalna terapija je posebna grana medicine koja se zasniva na primeni fizičkih agenasa u lečenju. U današnje vreme, fizikalna terapija ima izuzetno bitnu ulogu u prevenciji nastanka povreda. H2O Med Spa centar sa svojim pratećim objektima nudi širok spektar usluga za kompletan fizikalni tretman i prevenciju najrazličitijih problema lokomotornog aparata.
U sklopu našeg centra su propratni objekti:
• Fizikalna terapija
• H2O Trening centar sa fitness studiom
• Veliki i mali bazen
U okviru lečenja oboljenja i povreda koštano-zglobnog i mišićnog sistema i njihovih posledica kod nas možete dobiti kvalitetnu i individualno planiranu fizikalnu terapiju i rehabilitaciju. Glavni cilj lečenja je što brži povratak pacijenta u životne, radne i sportske aktivnosti. U našem centru koristimo BTL aparate, jedne od vodećih svetskih kompanija proizvođača medicinske opreme.

• Elektroterapija
• Elektroforeza
• Ultrazvučna terapija
• Ultrasonoforeza
• Laseroterapija
• Magnetoterapija

• Shockwave terapija
• Limfastim terapija
• Kinesio taping
• Kineziterapija
• Terapeutska masaža