Masaža terapeutska

Terapeutska masaža ima za cilj da proizvede određene terapijske efekte i benefite. Terapeutska masaža je obično umerenog do jačeg intenziteta i fokus je na određenim regijama tela. Ciljevi masaže se definišu kroz saradnju klijenta i terapeuta i komunikaciju pre, za vreme i nakon masaže.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy