Call us : 015-340-531
Mail us : h2ocentar@gmail.com

Shockwave terapija udarnim talasima pripada novoj generaciji fizikalne terapije. Zvučni talasi visoko inteziteta imaju višestruki efekat na tkivo, kao što su poboljšanje prokrvljenosti tretiranog tkiva, smanjenje upalnog procesa i redukcija bola, razgrađivanje kalcifikata, stimulacija kolagena.

Petni trn predstavlja formiranje kalcifikata na donjoj strani petne kosti. Često se uporedo javlja i upala plantarne fascije, tzv. plantarni fasciitis (čak kod 70% pacijenata). Glavni simptom petnog trna je oštar bol u regiji donje strane petne kosti koji se javlja pri osloncu na petu. Problem u dijagnostikovanju jeste otkrivanje pravog uzročnika bola. Jedan procenat ljudi ima petni trn bez simptoma bola, dok kod određenog broja ljudi koji imaju petni trn, glavni uzročnik bola je upala plantarne fascije. 

Šta izaziva petni trn i upalu plantarne fascije? Ovo je kompleksno pitanje jer ne postoji jedan uzročnik, već skup faktora rizika koji mogu prouzrokovati gore navedene probleme. Neki od najbitnih faktora su dugotrajno stajanje/hod, neudobna obuća, gojaznost, nepravilan hod.. Najugroženije grupe su osobe čiji posao zahteva dugotrajno stajanje, hod ili trčanje. Petni trn i plantarni fasciitis se najčešće javljaju kod sredovečnih osoba, a podjednako je zastupljen kod oba pola.

 

Koje su preventivne mere? Naše iskustvo je pokazalo da visok postotak pacijenata ignoriše ovaj problem sve dok bol ne počne da remeti njihovo svakodnevno funkcionisanje. Prva stvar u prevenciji je regulacija telesne težine, izbegavanje nošenja neudobne obuće, izbegavanje dugotrajnog stajanja i hodanja. Masaža i hlađenje stopala i vežbe istezanja plantarne fascije pokazali su se kao efikasna stredstva kako u lečenju, tako i u prevenciji.

 

Dijagnostika. Kliničkim pregledom i palpacijom se utvrđuje bol u regiji donje strane petne kosti. Rendgenskim snimkom se može precizno utvrditi prisustvo petnog trna, dok ultrazvučnim pregledom se utvrđuje stanje plantarne fascije.

 

Lečenje. Terapija izbora kod problema petnog trna i plantarnog fasciitisa je shockwave. Naše iskustvo je pokazalo da se najbolji rezultati postižu kombinacijom shockwave terapije sa laseroterapijom i po potrebi elektroterapijom (kod upale plantarne fascije). Broj potrebnih terapija je individualan i zavisi od više faktora od kojih su najbitniji veličina kalcifikata i stanje plantarne fascije.