Profesionalna analiza telesnog sastava

In Body 770 je premijum model bioimpedance koja meri telesnu kompoziciju (telesni sastav). Rezultati merenja imaju bitnu ulogu u planiranju ishrane, trenažne aktivnosti, dijagnostici i praćenju opšteg zdravstvenog stanja.

PARAMETRI KOJI SE MERE

Kompletnu Inbody analizu čini više od 200 parametara i referentnih vrednosti. U štampanom izveštaju je istaknut deo tih parametara koji je najbitniji za praćenje opšteg zdravlja i razvoja kod sportista.

Težina (kg)
Mišići (kg)
Masno tkivo (kg)
Telesne tečnosti (kg)
Nemasno tkivo (kg)
Indeks telesne mase BMI
Procenat masti u telu (%)
Odnos obima struka i bokova WHR
Bazalni metabolizam BMR (kcal)
Tečnost unutar ćelija (L)
Van ćelijska tečnost (L)
Telesne ćelija BCM (kg)
Proteini (kg)
Minerali u kostima BMC (kg)
Minerala van kostiju (kg)
Viseralne masti ( cm²)
AC Obim ruke ( cm)
AMC Obim mišića ruke (cm)
Kontrola masti
Kontrola mišića
Kontrola težine
Ciljna težina ( kg)
Segmentna analiza masti (kg)
Segmentna analiza mišića (kg)
Ukupan i segmentni nivo vode u telu (ECW/TBW)
Segmentna analiza edema
Edem
Impedansa