Fizikalna terapija

šta je fizikalna terapija?

Fizikalna terapija predstavlja metodu lečenja koja se koristi prilikom problema koji ograničavaju kretanje, pokret i otežavaju kvalitet života i obavljanje svakodnevnih zadataka i aktivnosti. Njenom primenom ublažavamo bol, poboljšavamo funkcionisanje lokomotornog aparata.

koji su ciljevi

Cilj fizikalne terapije je da omogući i olakša obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Na primer može olakšati hodanje, penjanje uz stepenice ili ustajanje i leganje u krevet. Nakon pregleda, formira se individualni program za svakog pacijenta, Cilj je kao što je pomenuto, smanjiti bol i obnoviti funkcionisanje u što je većoj meri moguće. Cilj je takođe poboljšati pokretljivost zglobova i vratiti fleksibilnost mišićima kao i snagu, izdržljivost, koordinaciju i ravnotežu.

naš centar

U okviru lečenja oboljenja i povreda koštano-zglobnog i mišićnog sistema i njihovih posledica kod nas možete dobiti kvalitetnu i individualno planiranu fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.  U našem centru koristimo BTL aparate, jedne od vodećih svetskih kompanija proizvođača medicinske opreme.

saradnja

Kako bi unapredili i poboljšali sam proces rehabilitacije uspostavili smo saradnju sa lekarima specijalistima ortopedije, fizikalne medicine i radiologije u Šapcu i Beogradu. Samim tim smo proširili opseg terapija koje klijenti mogu da dobiju, a sve u cilju boljeg i bržeg oporavka.

terapijske procedure