Profesionalna analiza telesnog sastava

šta je inbody?

In Body 770 je premijum model bioimpedance koja meri telesnu kompoziciju, tj od čega je telo sačinjeno. Rezultati merenja imaju bitnu ulogu u planiranju ishrane, trenažne aktivnosti, dijagnostici brojnih stanja i oboljenja.

kako funkcioniše

Uređaj funkcioniše na principu propuštanja slabe struje različite frekvencije u toku jednog minuta pri čemu se dobijaju kvalitativni i kvantitativni podaci o električnoj provodljivosti tkiva na osnovu čega se procenjuje količina i odnos pojedinih vrsta tkiva u organizmu. Pored ukupne količine telesnih i visceralnih masti (masno tkivo oko unutrašnjih organa), količine bezmasne komponente i ukupne mase skeletnog mišićnog tkiva, dobijaju se i podaci o količini vode raspoređene unutar i van ćelija na osnovu kojih procenjujemo eventualno prisustvo otoka u određenim segmentima. Takođe, uređaj daje i podatke o količini masnog i mišićnog tkiva u svakom od segmenata tela (trup, ruke i noge). Analizom dobijenih rezultata formiraju se adekvatni individualni programi i mogu se pratiti efekti preporučene dijete, treninga i ostalih terapijskih procedura.

priprema za testiranje

ZABRANjENO

Unos alkohola i kofeina 24h pre merenja.
Unos hrane i jaka fizička aktivnost 6h pre merenja.
Unos tečnosti 45min pre merenja.

OBAVEZNO

Biti vertikalizovan 30 min pre merenja.

kako se sprovodi merenje

Samo merenje traje manje od jednog minuta i sprovodi se u fizikalnoj ambulanti našeg centra. Poželjno je na merenje doći u kupaćem kostimu ili šorcu i majici. Nakon merenja dobijate štampani izveštaj i stručnu interpretaciju rezultata. Preporučljivo je raditi testiranja na 3-4 nedelje u istim uslovia pripreme.

Izlazni parametri