Terapija masažom

masaža kao oblik terapije

Masaža u fizikalnoj terapiji predstavlja primenu mehaničke energije u terapijske svrhe. Pored brojnih indikacija za terapiju masažom, postoje i određene kontraindikacije kada se masaža ne sme sprovoditi, a to su maligni procesi, infektivna oboljenja, febrilna stanja, oštećenja kože regije koja se masira, dijabetičari sa nekontolisanim nivoom šećera u krvi. Ukoliko niste sigurni da li smete da se masirate kontaktirajte naše terapeute ili se konsultujte sa svojim izabranim lekarom.

Izbor masaže

Pravilan izbor masaže je bitan koliko i sama masaža, jer različiti oblici masaža različito deluju na vaše telo. U našem centru masažu shvatamo kao oblik terapije, pa stoga, bitno nam je da sprovedemo određene konsultacije i kratak dijagnostički pregled kako bi utvrdili koja masaža će imati najbolji efekat, shodno željama klijenta.

relaks vs terapeutska

Relaks, antistres i francuska masaža spadaju u grupu “blagih” masaža koje za cilj imaju opuštanje muskulature.
Sa druge strane terapeutska i sportska masaža pripadaju grupi “jačih” masaža i one imaju za cilj redukciju spazma i napetosti mišića, kao i pripremu sportiste za sam trenažni proces.

Naši terapeuti često prave modifikacije i kombinacije postojećih oblika masaža kako bi ih prilagodili potrebama klijenta i postigli maksimalan efekat.

Koliko često se radi masaža?

Zbog svih benefita koje masaža pruža, ne postoji limit u frekvenci i broju masaža koje mogu da se rade. Iz iskustva najbolje efekte kod klijenata koji nam se jave sa određenim problemima smo postizali pravljenjem individualnog paketa masaža koje se rade svakodnevno ili svaki drugi dan. Kada je u pitanju održavanje postignutih rezultata naša preporuka je da se masaže rade 2-3 puta nedeljno.

indikacije za masažu